Corona protocol stichting Irrealis

Datum 20 juli 2020

 

Door de coronacrisis gelden er in Nederland vanaf 12 maart regels die erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Voor iedereen gelden de basisregels, zoals 'vermijd drukte' en 'houd 1,5 meter afstand'.

 

Vanaf 1 juli 2020 zijn deze regels versoepeld. Wij hebben daarom besloten om Irrealis in oktober door te laten gaan. We weten niet hoe lang de coronacrisis nog door zal gaan. Het kan nog lang duren. Daarom willen we graag proberen te gaan larpen. Hierbij speelt ook mee dat wij niet de financiële ruimte hebben om het oktober evenement te annuleren. Dat we deze financiële afweging moeten maken, wil niet zeggen dat we een risico willen nemen met jullie gezondheid. We willen alleen larpen als het veilig kan.

 

Om dit mogelijk te maken hebben wij dit corona protocol opgesteld. Het doel van deze regels is om een hobby waar we veel plezier aan beleven in deze moeilijke tijden toch mogelijk te maken. Als je je er niet gemakkelijk bij voelt om te komen larpen, ook met deze regels, dan begrijpen wij dat. We gaan er samen achter moeten komen hoe goed deze regels werken. We hopen dat jullie daar begrip voor hebben.

 

We gaan geen IC verklaring bedenken voor deze regels. Het zijn OC omstandigheden waar we OC regels voor aanhouden. We gaan bij deze regels uit van jullie en onze eigen verantwoordelijkheid. We vragen jullie zo veel mogelijk afstand houden en contact te vermijden. Hierbij hebben we extra aandacht voor hygiëne en controle vóór het event. Over hoe we dit precies gaan doen lees je hieronder meer. 

 

Extra bijdrage

We hebben afgelopen event jammer genoeg niet door kunnen laten gaan. Dit is een behoorlijke aderlating geweest voor de stichting. Mocht je dus iets extra’s kunnen missen bij je inschrijving,
dan wordt dit op prijs gesteld. Op die manier kunnen we voor volgend jaar weer nieuwe props en kostuums regelen. Het geeft ons ook de mogelijkheid om iemand (een deel van) hun inschrijvingsgeld terug te kunnen geven als zij door klachten thuis moeten blijven. Of dit mogelijk is en hoeveel dit is hangt af van hoeveel mensen er komen en hoeveel er wordt bijgestort. We kunnen het inschrijfgeld in overleg natuurlijk ook doorschuiven naar een volgend event.

 

Disclaimer

Wij hebben dit document zorgvuldig samengesteld op basis van nu beschikbare informatie.
Het kan zijn dat de situatie in Nederland verandert en dat er andere regels gaan gelden. We zullen hier met de organisatie van ons evenement rekening mee houden, maar het kan dus zijn dat dit document niet up-to-date is. Dit document staat ook niet boven de wet. Wettelijke regels, zoals de noodverordening van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, blijven van toepassing.

 

Termen

Hieronder een korte samenvatting van LARP-gerelateerde afkortingen en termen die je in dit protocol kan tegenkomen. Mocht je alsnog termen tegenkomen die hier niet staan en die je niet kent: stuur ons een berichtje. Kijk onderaan dit document voor onze contactinformatie.

IC: In Character. Dit heeft betrekking op de speelwereld waarin Irrealis zich afspeelt. IC is vooral wat zich in in deze speelwereld afspeelt.

OC: Out of Character. Dit is het leven buiten het spel om. Alles wat in de echte wereld gebeurt, valt hieronder.

Orga: dit zijn de mensen die alle tijd uit gerelateerde zaken regelen, van maaltijden tot EHBO.

SL: Spelleider. Deze personen zijn verantwoordelijk voor het evenement, voor zover het betrekking heeft op het spel. Zij schrijven het verhaal, en zorgen dat het spel een bepaalde kant op gaat. Ook beantwoorden zij deelnemersvragen en beoordelen (reffen) ze speler acties. Zij zijn de verhalenvertellers en de “scheidsrechters”.

Reffen: Het beoordelen van het resultaat van een actie door een SL, of het beantwoorden van een vraag. Deze refs kunnen van de spelregels afwijken, of ze aanvullen wanneer de regels op een bepaald gebied geen uitkomst bieden. Een ref staat altijd boven de geschreven regels van het regelsysteem.

PC: Player Character. Karakter dat door een deelnemer wordt geschreven en gespeeld. De deelnemer heeft binnen het kader van de regels volledige controle over zijn acties. Bij ons wordt dit ook vaak “speler” genoemd.

NPC: Non-Player Character. Een karakter dat geschreven is en vaak wordt aangestuurd door de SL. De rollen van een NPC kunnen over een weekend variëren. Worden ook wel “monsters” of “figuranten” genoemd.

 

Algemene uitgangspunten

Bij dit evenement gaan we uit van de volgende basisregels:

 

Hygiëne

 • Was vaak je handen. 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen. Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna je handen.
  • Begroet elkaar op afstand. Schud geen handen en knuffel niet.

 

1,5 meter afstand houden

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Mensen die tot één huishouden behoren, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.

 

Vermijd drukte

 • In groepen kan het virus zich makkelijk verspreiden, en het opsporen van bronnen en contacten is lastiger als grote groepen mensen bij elkaar zijn. Als je ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.

 

Thuisblijven bij klachten

 • Heb je corona-gerelateerde klachten? Blijf thuis.

 

Checklist corona-gerelateerde klachten

 1. Had je één of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur?
 • Hoesten
 • Verkoudheidsklachten
 • Verhoging of koorts
 • Benauwdheid
 • Reuk- en/of smaakverlies
 1. Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 2. Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
 3. Heb je een huisgenoot / gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hen gehad terwijl zij nog klachten hadden?
 4. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Indien je één van de vragen met ja beantwoord, kom dan niet naar het evenement.

Bron: Vragen (triage) aan de bezoeker, rivm.nl.

 

Bijzondere maatregelen

Om de algemene uitgangspunten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren hebben we een aantal maatregelen genomen. Hieronder lees je wat de basisregels in de praktijk betekenen voor het event.

 

Inschrijving en incheck

Maximaal 40 deelnemers: Om te voorkomen dat het te druk wordt werken we met een maximum aantal deelnemers. Hierbij streven ongeveer naar de verhouding drie spelers op één NPC. We geven voorrang aan mensen die al een keer bij ons gespeeld hebben. We willen voorkomen dat als er veel nieuwe mensen willen komen omdat andere larps niet door gaan, dit ten koste gaat van onze bestaande deelnemers. Het kan hierdoor zijn dat je op een wachtlijst komt te staan. Inschrijven aan de poort is dit event niet mogelijk.

Pendeldienst: We organiseren dit event weer een pendeldienst voor mensen die met het OV komen. We vragen je in de pendel je mondkapje op te doen. We regelen ook spullen om je handen te desinfecteren voordat je instapt in de auto. We vragen je hier gebruik van te maken.

Looproute bij aankomst: Bij aankomst staat er een looproute aangegeven. Volg deze looproute naar de incheck. Hou bij een eventuele wachtrij rekening met de 1,5 meter afstand. Na incheck wordt je doorverwezen naar een slaapzaal waar je je spullen kan laten. Wij maken een slaapindeling.

Checkgesprek bij incheck: We gaan ervan uit dat mensen met klachten thuis blijven, maar zullen met alle deelnemers bij aankomst de checklist corona-gerelateerde klachten doornemen. Als iemand klachten heeft, moeten we ze jammer genoeg vragen te vertrekken.

Neem contact met ons op als je klachten hebt: Het is vervelend als je door klachten thuis moet blijven. We hebben begrip voor de financiële situatie van onze deelnemers. Als je contact met ons opneemt is er een kans dat we (een deel van) je bijdrage terug kunnen geven. Het is ook mogelijk om je inschrijfgeld door te schuiven naar het volgende event waarop je kan. Omdat onze financiële ruimte beperkt is, maken we het mogelijk om bij inschrijving een extra vrijwillige bijdrage te doen. Hierdoor kunnen we samen de drempel om thuis te blijven zo laag mogelijk maken.

 

Facilitair 

Hygiëne: We zorgen ervoor dat er voldoende zeep beschikbaar is om altijd je handen te kunnen wassen. Ook worden tafels, stoelen, deurklinken en andere dingen die vaak worden aangeraakt regelmatig schoongemaakt.

Maximaal aantal mensen per ruimte: Om te voorkomen dat mensen binnen geen afstand kunnen houden zal in elke ruimte een maximum aantal mensen toegestaan zijn. Dit maximum zal op de deur van deze ruimte hangen.

Extra ruimtes: De locatie heeft extra ruimtes beschikbaar gesteld. Bij slecht weer hebben we daarom de mogelijkheid om mensen over verschillende ruimtes en tenten te verspreiden. Ook als het regent of erg koud is, hebben we daarom voor iedereen plek. Deelnemers mogen zelf ook tenten meenemen. Hou er wel rekening mee dat bij spel in tenten ook de 1,5 meter in acht genomen moet kunnen worden. Ventileer de tent ook goed, lucht deze ook regelmatig. Je bent zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de dingen die je zelf meeneemt. Bij goed weer blijven we bij voorkeur zo veel mogelijk buiten.

Tafels en stoelen: De ruimtes worden ingericht om 1,5 m afstand te kunnen houden. Probeer het verplaatsen van meubilair te beperken. Wil je zelf spullen meenemen om bijvoorbeeld een tafel aan te kleden? Neem contact op met het bestuur en overleg op het event met de OC-coördinator.

Eten per tafel: Tijdens het eten proberen we drukte zoveel mogelijk voorkomen. We vragen deelnemers vóór het eten aan tafels te gaan zitten en zoveel mogelijk te blijven zitten. Vervolgens wordt men per tafel naar het buffet gevraagd. Zo houden we wachtrijen kort en kunnen mensen afstand bewaren. Eten gaat hierdoor vermoedelijk langer duren. Wij vragen hiervoor jullie begrip.

Alcoholgebruik: Mensen hebben elkaar lang niet gezien. Veel larpers zijn knus en knuffelig. Laat op de avond maakt alcohol dit soms erger. Hou hier rekening mee. Overweeg je alcoholconsumptie te matigen. Ook aan het kampvuur en tijdens het dippen moet men zich aan de 1,5 meter regel houden. Gebruik je eigen beker en drink niet direct uit de fles. Ook niet uit een eigen fles, als je uit deze fles kan delen.

 

Tijdens het spel

Geen monsterkot: We hebben dit event geen losse ruimte waar NPC’s samen komen, kunnen blijven hangen en worden gebriefd. We schrijven voor NPC’s zo veel mogelijk langlopende rollen. We nemen hiervoor contact op met de NPC’s die zich hebben ingeschreven.

Schmink voor NPC’s: We beperken schmink tot een minimum. Als schmink noodzakelijk is wassen we onze handen vóór en na gebruik van de materialen en wassen we penselen en sponsjes goed. NPC’s schminken zo veel mogelijk zichzelf. Als dat niet kan wordt de schmink aangebracht door iemand met een mondkapje.

Gecontroleerd vechten: Wij gaan geen butsen organiseren. Dat wil zeggen: geen gevechten van groepen deelnemers tegen groepen deelnemers. Gecontroleerde gevechten (bijv. een-op-een duellen of trainingen) mogen wel, zolang ze op afstand kunnen. Full-contact en zogenaamd ‘knuffelvechten’ is niet toegestaan. Het kan gebeuren dat men tijdens een gevecht dichter dan 1.5m bij elkaar komt. Probeer dit zoveel mogelijk te voorkomen. Ga ook zo snel mogelijk weer uit elkaar.

Touch-spreuken op 1,5 meter: De range van touch-spreuken wordt 1,5 meter, om te voorkomen dat mensen te dicht bij elkaar komen. Het uitspelen van (niet-magische) genezing moet hierdoor jammer genoeg ook op afstand.

Mondkapjes voor deelnemers: Deelnemers staat het vrij om een mondkapje te dragen. We zullen geen mondkapjes voor deelnemers verzorgen.

Mondkapjes voor orga: De SL zal mondkapjes dragen. Soms is het nodig is om dingen van dichtbij te reffen. We beperken dit natuurlijk tot een minimum. Als je niet wil dat een SL binnen 1,5 komt, kan je dit altijd aangeven. We kijken dan of er een andere manier is waarop iets gerefd kan worden, bijvoorbeeld door even de scene uit te stappen. Voor SL, de rest van de orga en NPC’s worden mondkapjes beschikbaar gesteld.

 

Tot slot

Deze regels zijn ingrijpend, maar zijn bedoeld om in deze moeilijke tijden onze hobby toch mogelijk te maken. Als organisatie zullen we mensen aanspreken als ze zich niet aan de regels houden, maar we willen geen politieagent hoeven zijn. We vragen jullie begrip en doen een beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid. Samen kijken we of we met maatwerk toch zoveel mogelijk het vertrouwde spel kunnen spelen. Samen maken we van Irrealis – ook tijdens de pandemie – een succes.

 

Voor het samenstellen van dit Corona Protocol hebben we de volgende protocollen bestudeerd: 

 • Protocol Horeca KHN, versie 30 juni 2020
 • Protocol heronpening theaters en concertzalen, versie 22 mei 2020
 • Basisprotocol danssector, versie 4 juli 2020

Deze protocollen zijn beschikbaar via mijncoronaprotocol.nl:


Ook bestudeerden we het generiek kader ‘Coronamaatregelen’ van het RIVM, terug te vinden op hun website, rivm.nl.

 

Heb je naar aanleiding van dit protocol vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..