Calagh-Eir

Calagh-Eir, Calagh, Canan Calagh,

Overlevers en Beschermers van de Natuurlijke Balans

De Clans

De cultuur van de Calagh-Eir draait om overleven en om het beschermen van de balans. Dat is ook wat de naam van hun volk vandaan komt; Calagh (beschermers) Eir (de balans).

De drie clans van de Calagh-Eir zijn:

  • Clan Klach Morair, clan van de Zonneheer
  • Clan Rionnagan, clan van de Sterren
  • Clan Mathar’Ion, clan van de Maanmoeder

De Calagh-Eir komen van een continent ten noorden van het continent waar de andere volkeren leven. Op dit continent zijn er grote, uitgestrekte oerbossen. Vanaf de wildernis van zijn zij op schepen de zee overgestoken. Op hun eigen continent wonen de Calagh-Eir samen in stammen. Dit zijn vaak drie of vier families die in een klein gebied met elkaar wonen, samen jagen en elkaar helpen overleven. Binnen elke stam heb je een stam-moeder en een stam-vader. Deze dienen als spiritueel kompas en geheugen voor een stam. Elke stam is onderdeel van één van de drie clans, die alle drie ook een Groot-Moeder en Groot-Vader hebben.

Religie

De Calagh-Eir geloven in de Zonneheer, de Sterren en de Maanmoeder. Zij geloven in het belang van de Eir, de balans. Ook geloven zij in reïncarnatie. Na de dood heeft de ziel het lichaam verlaten, en is het lichaam grondstof geworden voor nieuw leven.

Bij de Calagh-Eir is het traditie dat je het bereiken van je volwassenheid bewijst door middel van een overgangsritueel. Bij dit ritueel moet je bewijzen dat je kan overleven, en dat je het verdient te overleven. Over hoe je dit bewijst denken de drie clans sterk verschillend. De clans geven ook een andere invulling aan het begrip balans, en hoe deze het best beschermd kan worden. Alle clans zijn het wel over het volgende eens: Het leven in de natuur is in constante strijd, en dit is hoe het altijd geweest is, en altijd zal zijn.

Visies op balans

Zonneheer: Balans door kracht en dominantie. Hetgeen dat niet voor zichzelf kan zorgen, zal sterven. Je moet laten zien dat jij wel krachtig en machtig genoeg bent om te blijven leven. Hij geeft niet om dat wat sterft, dat is het niet waard om te blijven leven, maar door te laten zien dat je in staat bent om machtig wezen te doden laat je zien dat je kracht hebt, dat je je plek in de natuur op een ander wezen hebt veroverd.
Sterren: Balans door wijsheid en visie. Om plek te hebben voor een nieuw leven, moet een vorig leven gestorven zijn. Elke ster heeft zijn eigen plaats, maar elke ster is gelijkwaardig aan de andere sterren. Voordat er een nieuwe ster kan komen, moet een andere gevallen zijn. Alles heeft het recht te leven, maar er moet wel plaats zijn. Een nieuwe Calagh mag pas geboren worden, wanneer een ander plek heeft gemaakt door te sterven.
Maanmoeder: Balans door compassie. Al het leven moet de kans krijgen om te groeien en moet daarbij geholpen worden. Balans door de zwakkeren op te tillen. Al het leven is welkom te leven. Door te bewijzen dat je in staat bent om zelfstandig te blijven leven bewijs je dat je het leven waard bent. Door samen te werken en de zwakkeren te helpen bewijs je dat ook hun leven een plaats kan hebben.

Uiterlijk

De Calagh-Eir hebben een faun-achtig uiterlijk. Dit betekend dat ze op zijn minst hoorntjes hebben. Hoe faun-achtig ze verder zijn kan per lid van de Calagh-Eir – een Calagh – sterk verschillen. Sommige Calagh hebben ook vacht, puntige oren, bokkenpoten, of een staart. In hoeverre deze eigenschappen, en welke van deze eigenschappen zich uiten kan per familie, of per individu verschillen.

Cultuur en Organisatie

De Calagh-Eir komen van een continent ten noorden van het continent waar de andere volkeren leven. Op dit continent zijn er grote, uitgestrekte oerbossen. Vanaf de wildernis van dit continent zijn zij op schepen de zee overgestoken naar dit continent.

Op hun eigen continent wonen de Calagh-Eir samen in stammen. Dit zijn vaak drie of vier families die in een klein gebied met elkaar wonen, samen jagen en elkaar helpen overleven.

Binnen elke stam heb je een stam-moeder en een stam-vader. Deze dienen als spiritueel kompas en geheugen voor een stam. Elke stam is onderdeel van één van de drie grote clans, die alledrie ook een Groot-Moeder en Groot-Vader hebben. Tussen de drie clans en de vele stammen bestaan grote verschillen in gebruiken en tradities. De stammen en clans wonen dun verspreid over het continent, en hebben naast hun spirituele band weinig formele organisatie.

Ook zijn er Sar-Calagh, dit zijn rondreizende Calagh die niet zelf een vaste stam hebben. Ze hebben er voor gekozen om dit te doen, of doen het als boetedoening. Deze Calagh worden met respect behandeld, want ze vervullen een belangrijke functie. Sar-Calagh van clan Klach Morair zijn vaak beschermer en jagers, Sar-Calagh van clan Mathar’Ion zijn vaak rondreizende genezers, en Sar-Calagh van clan Rionaggan zijn zoekers van de waarheid en verspreiden de de verhalen van de geschiedenis van de clans bij de stammen.

De cultuur van de Calagh-Eir draait om het overleven, en over het beschermen van de balans. Dat is ook wat de naam van hun volk betekent. Calagh (beschermers) Eir (de balans)

De drie clans van de Calagh-Eir zijn:
– Clan Klach Morair, clan van de Zonneheer
Clan Rionnagan, clan van de Sterren
– Clan Mathar’Ion, clan van de Maan moeder

De Onstaansmythe van de Clans

Leden van clan Rionaggan reizen rond door de stammen om te vertellen over de geschiedenis van de Calagh-Eir. In het holst van de nacht, onder de vele ogen van de Rionaggan wordt rond het kampvuur gesproken over het verschijnen van de Hemelse figuren en ontstaan van de Clans.

“In het vroege donker was de hemel blauw en zwart. Toen waren wij nog niet Calagh. Wij waren wild, als beesten, en zwak. Wij moesten vluchten en ons verstoppen om te overleven. Toen sprak Klach Morair in de hoofden van de eerste Calagh. Hij liet ze het verzengende licht zien van de zon. Hij toonde hen macht en leerde ze om sterk te zijn, het zwakke weg te branden. Zo ontstond de eerste Clan, clan Klach Morair, en zij onderwierpen de Eir aan de wil van de zonneheer.

De zwakken hadden in de balans van Klach Morair geen plaats. Zij werden verbrand in het vuur van de kracht. Sommige zwakken werden gered van het vuur en verstopten zich in de blauw en zwarte nacht. Daar werden zij beschermd door Matar’Ion. De Maanmoeder beschermde de zwakkeren, en liet haar licht op hen schijnen, zo konden zij eten vinden in het duister. Door de zwakkeren te beschermen en te voeden werden zij sterker, sterk genoeg om zich te beschermen tegen de macht van Klach Morair. Zij vonden een nieuwe balans, anders dan die van de Zonneheer. Zo ontstond de tweede clan, en zo begon de Grote Strijd van de Calagh-Eir.

De clan van zorg en clan van strijd waren in oorlog. In de Grote Strijd vielen vele stammen. Na jaren strijden van stam tegen stam kwam het einde in zicht. De Clan Groot-Moeder en Groot-Vader van Mathar’Ion en Klach Morair kwamen tezamen. De clans zouden samenkomen wanneer de hemellichamen op één lijn zouden staan. Dit zou de laatste strijd zijn tussen de twee clans. Er zou er maar één overleven.

De hemellichamen bewogen zich, en de clans bewogen met hen mee. Zij kwamen samen op het strijdveld. Aan de ene kant de beschermers en genezers van de Maanmoeder, aan de andere de strijders van de Zonneheer. De clans stortte zich op elkaar, en velen vielen. Van het heetst van de dag tot diep in de nacht vochten zij. Waar zij vochten vormde zich een berg van lichamen en een meer van bloed.

Plots lichte de hemel op. Aan de ooit blauw en zwarte hemel keken ontelbare lichten op de vechtenden neer. Voor elke gevallen Calagh één. De ontelbare ogen van de Rionaggan keken neer op de Calagh-Eir en zagen wat zij hadden gedaan. Door de strijd van Clan tegen Clan was de Eir gebroken. Niet meer zouden deze zielen terugkeren in de cyclus van de wereld, maar zij zouden gebonden zijn aan de hemel. Altijd neerkijkend op de wereld.

De strijd viel stil. Uit het midden van de krijgers kozen zij hun vertegenwoordigers. Zij stopten het gevecht. Nooit meer zou clan tegen clan vechten. De derde clan, de clan van de vele ogen aan de hemel, is zo ontstaan. Zij zijn gebonden aan de balans tussen leven en dood. Zij zijn gebonden aan de vrede tussen clans. Stam heeft soms conflict met stam, Calagh conflict met Calagh, maar Clan werkt samen met Clan.”

Zo zijn wij geworden. Vergeet dat niet. Wij zijn de Calagh-Eir, de beschermers van de balans. Als Clan weer strijd tegen Clan zal het einde komen.”

Clan Klach Morair (Zonneheer)

Balans door kracht en dominantie. Je verdient je leven door te doden.

De Zonneheer, Klach Morair, kijkt vanuit de hoogte neer op de wereld en stuurt zijn verzengende hitte naar beneden om te zien welke wezens sterk genoeg zijn om te blijven leven. Hij geeft niet om dat wat sterft, dat is het niet waard om te blijven leven, maar door te laten zien dat je in staat bent om machtig wezen te doden laat je zien dat je kracht hebt, dat je je plek in de natuur op een ander wezen hebt veroverd.

Kracht is een van de belangrijkste eigenschappen van de Calagh van deze clan. Je moet de kracht hebben om voor jezelf te kunnen zorgen en om jezelf te kunnen verdedigen. Zelfredzaamheid is heel belangrijk, maar als het eventjes om een goede reden niet goed gaat, is het ook niet erg als er een korte periode voor je gezorgd moet worden.

De Calagh van Klach Morair zijn doorgaans redelijk agressief in de omgang, maar ze zullen niet gelijk naar geweld grijpen. Ze prefereren te onderhandelen uit een positie van kracht en als ze die niet hebben zijn ze geneigd om snel op te geven.

De stammen van deze clan leven vooral van jagen en vissen en iedereen is getraind om zichzelf met wapens te kunnen verdedigen. Iedereen is naast zijn beroep ook een krijger, en je trots als krijger is een belangrijk punt in het leven van deze Calagh.

Ze zijn doorgaans erg autoritair ingesteld met een duidelijke hiërarchie en kunnen dus goed omgaan met bevelen en laten hun trots niet in de weg staan van wat er moet gebeuren. Als een Calagh het niet eens is met een bevel dan zal dit doorgaans op een rustig moment worden uitgevochten. Dit kan nog wel eens met een ritueel duel, waarna de positie van de bevelhebber overgenomen kan worden door de uitdager, mits hij wint.

Clan Rionnagan (Sterren)

Balans door gelijkheid. Voor nieuw leven moet oud leven sterven.

De oneindige ogen van de Rionnagan – de vele sterren aan de hemel – weerspiegelen de veelheid in de natuur. Elke ster heeft zijn eigen plaats, maar elke ster is gelijkwaardig aan de andere sterren. Voordat er een nieuwe ster kan komen, moet een andere gevallen zijn. Alles heeft het recht te leven, maar er moet wel plaats zijn. Een nieuwe Calagh mag pas geboren worden, wanneer een ander plek heeft gemaakt door te sterven.

Van alle clans is clan Rionnagan het meest gefocust op de Balans. Volgens hen moet er perfecte gelijkheid worden nagestreefd tussen tegenoverstaande dingen. Maar om te weten waar de Balans op dit moment ligt is een goed stel hersenen nodig, vandaar zijn voor een Calagh van deze clan Wijsheid en Visie erg belangrijke eigenschappen. Want daarmee zie je de Balans, en kan je hem aanpassen.

Balans is zelfs zo belangrijk, dat veel Calagh van clan Rionnagan een partner, genaamd Aidi toegewezen krijgen waar ze mee moeten werken. Deze partners worden uitgekozen door de stam-oudsten en zullen vaak heel tegenstrijdige persoonlijkheden hebben zodat ze samen in balans zijn. Ook hun vaardigheden worden hierin meegenomen en Aidi’s kunnen elkaar dan vaak ook perfect aanvullen. Feitelijk is dit bedoeld als leertraject zodat iedere individuele Calagh in balans met zichzelf komt.

De stammen van deze clan leven van veel verschillende dingen, zowel jacht als landbouw hebben een plaats, maar zoals met alles moet er balans zijn. Er wordt net genoeg verbouwd, gejaagd en verzameld voor de stam om comfortabel te leven, maar niet meer. En voor alles moet ook iets worden teruggegeven. Voor iedere plant die je oogst, moet je een nieuwe planten.

Vroeg in hun leven specialiseren deze Calagh zich graag, totdat ze balans in zichzelf vinden, daarna zullen ze van alles wat ze niet kunnen, dingen

Clan Mathar’Ion (Maanmoeder)

Balans door de zwakkeren op te tillen. Al het leven is welkom te leven.

Het licht van Mathar’Ion – de Maanmoeder – schijnt in de koele nacht. Zij geeft om al het leven. Zij is een baken in het duister. Om door haar omarmt te worden hoeft niet gedood te worden, hoeft niet te sterven. Door te bewijzen dat je in staat bent om zelfstandig te blijven leven bewijs je dat je het leven waard bent. Door samen te werken en de zwakkeren te helpen bewijs je dat ook hun leven een plaats kan hebben.

De Mathar’Ion zien de afwezigheid van leven als de grote vijand. Als de wereld uit balans raakt zal alles sterven. Om dit te voorkomen moet het leven gekoesterd worden, en moet ervoor gezorgd worden dat het leven kan groeien en kan gedijen. Hoe meer leven er op de wereld is, hoe beter tegen de leegte kan worden gestreden.

Het leven staat centraal in clan Mathar’Ion. Stammen van deze clan hebben vaak de beste symbiose met de wereld om hen heen. Ze nemen, maar geven veel meer terug. Overal waar ze gaan laten ze de natuur sterker achter, hetzij op magisch gebied, hetzij door simpelweg meer bomen te planten. De Calagh van deze clan eten voornamelijk vegetarisch, en soms vlees als er een dier is overleden, maar ze houden geen vee voor de slacht.

Zorg voor anderen en jezelf is heel belangrijk. Want als jij ander leven helpt, kan dat leven op zijn beurt weer ander leven helpen. Veel van de leden van clan Mathar Ion zijn goed in anderen genezen of verzorgen, of maken dingen die daarbij helpen, zoals drankjes of goed voedsel.

Taal

De taal die de Calagh-Eir spreken heet Canan Calagh, de taal van de beschermers. Veel Calagh-Eir kennen de talen van dit continent nog niet, of nog niet goed.