Jati

Het kastensysteem

De samenleving van de Jati is opgedeeld in een kastenstelsel. Deze kasten bestaan al erg lang, en werden heel lang strikt gehandhaafd. Hierdoor zijn er biologische en zichtbare verschillen tussen de kasten ontstaan. De kasten kunnen zich wel onderling voortplanten, maar dat is taboe. Deze kasten zijn gekenmerkt door een patroon die doorgaans begint bij de slapen en van daaruit afdaalt in een lijn over het lichaam. Deze tekens kunnen alle kleuren hebben, maar meestal heeft een Jati dezelfde kleur als een van de ouders.

Voor Jati zijn deugdelijk leven, respect voor de kasten en predestinatie erg belangrijk. Met deugdelijk leven stap je in de voetsporen van de Paragons die voor je zijn gekomen. Ook al is iedereens pad al in meer of mindere mate voor hen uitgestippeld. Door de kasten is er voor iedereen al redelijk duidelijk wat voor rol iemand in de samenleving aan zal nemen, en er is een groot respect voor deze verdeling. Er zijn binnen de Jati-landen veel verschillen hoe zij het kastensysteem zien. Zo is het in de Republiek wel geaccepteerd om te werken buiten je kaste, maar dit moet in het Koninkrijk niet proberen.

Er zijn drie kasten:

Praetor:
Praetoren zijn leiders. Ze leiden en plannen. De meeste bewegingen in de samenleving beginnen bij Praetoren. Het zijn de politici, managers, administrateurs en generaals. Hun patroon bestaat uit stippen.

Arbiter:
Arbiters zijn beschermers. Ze beschermen dingen, in de breedste zin van het woord. Het zijn de soldaten en bewakers bij de poort, maar ook de bibliothecarissen, rechters en voorzitters bij vergaderingen. Hun patroon bestaat uit driehoeken.

Auctor:
Auctoren zijn de bouwers en onderhouders. Ze maken dingen, in de breedste zin van het woord. Ze bouwen gebouwen, spijkers, organisaties en kunst. Hun patroon bestaat uit onregelmatige vlekken.

Expelled:
Expelled zijn de verstotenen. Door misdaad of taboe zijn ze gebrandmerkt en verbannen uit de samenleving. Je weet nooit met wat voor persoon je te maken hebt, iemand kan vriendelijk en behulpzaam zijn (maar geboren uit een verboden huwelijk), of een kleptomane pyromaan. Zij zijn te herkennen door de brandmerken in hun nek die door hun patroon heen staan. Jati van ouders uit verschillende kasten hebben een gemengd patroon en worden doorgaans ook altijd gebrandmerkt.

Religie

De religie van de Jati draait om deugden, en je zo deugdelijk mogelijk te gedragen. Wanneer je als een symbool of rolmodel wordt gezien van een bepaalde deugd, kan het zijn dat je een Paragon van die deugd wordt.

De paragons:
De Jati vereren paragons. Dit zijn jati die een symbool zijn geworden voor bepaalde deugd of eigenschap. Paragons zijn vaak personen die hun beroep bijzonder goed verrichten. Zo kan een legendarische smid de paragon van standvastigheid worden.
Na de dood voegen Paragons zich bij hun mede-Paragons in het hiernamaals, en worden zij door levende Jati vereerd. Het is een soort voorouderverering. Afgezien van de ‘tijd van stilte’ van een aantal jaar geleden is het altijd mogelijk geweest om contact te zoeken met de Paragons om hen om advies en steun te vragen in moeilijke tijden.

Levende paragons:
Er zijn Jati die zichzelf al zo erg vereenzelvigen met een ideaal of deugd, dat ze in hun leven al bestempeld worden als Paragon.
Het sterven van een oude Paragon wordt niet betreurd, maar vooral gevierd. Een leven waar iedereen een voorbeeld aan kan nemen, afgesloten en voor altijd verzegeld in zijn voorbeeldigheid. Jati worden ongeveer 80 jaar

“Slechte” Paragons:
In de meeste verhalen staan paragons voor een positieve deugd, maar dit geldt niet voor allemaal. Jati die een slechte eigenschap vertegenwoordigen worden gebruikt als boeman-verhaaltje om aan stoute kinderen te vertellen.

Uiterlijk

Elke kast van de jati is te herkennen aan zijn eigen patroon. Qua kleding zijn de jati het meest divers van alle rassen. In tegenstelling tot de meeste andere wezens, willen de jati soms wel een statement maken met hun kleding. Sommige jati proberen hun deugdelijkheid in hun kleding te laten zien. Andere jati willen kleding die ze bij een kaste vinden passen. En weer anderen zien het als een praktische noodzaak. Er zijn jati die via hun kleding trouw aan hun land willen uitdragen. De meeste kledingstijlen van de jati zijn middeleeuws fantasy, maar elk land heeft zijn eigen kunststromingen. Soms worden invloeden van deze kunststromingen in kleding verwerkt.
Federatie: invloeden van Aziatische culturen, met name Japan. Een belangrijk thema is hierbij het “ontembare” van de natuur. Ook zijn voorouders en familie eer belangrijk
Republiek: Italiaanse renaissance invloeden en Rome tijdens het verval. Een belangrijk thema hierbij is dat er een groots verleden was.
Koninkrijk: Britse invloeden, zowel oude gaelic tot middeleeuws war of the roses.

De patronen