Versanen

Religie

De focus van Vesanen ligt bij onderzoek doen. Iedere Vesaan heeft een enkel onderwerp waar hij zich in vastbijt, waarvan hij het “raadsel” wil oplossen. Dit zodat zij van de Librarian de “Divine Library” in mag en zijn kennis mag toevoegen aan het geheel. Dit raadsel is van jou persoonlijk, en een deel van het raadsel, is het raadsel bepalen. Dit hoeft helemaal niet alleen om klassieke kennis te gaan. Krijgskunst is ook een wetenschap!

Vesanen hebben een aantal goden. Iedere Vesaan kiest in zijn jeugd een van deze goden om te volgen. Het is mogelijk om je tijdens je leven aan een andere godheid te wijden, maar dit komt niet zo vaak voor. De Vesaanse goden gaan vooral over verschillende manieren van kennis vergaren.

Kasvå (spreek uit: Kas-vo-è), de paarse, is de god die leert dat je met puur observeren tot de waarheid zal komen. Niemand kan je het goed genoeg leren of vertellen, je moet het zelf zien of meemaken.

Yriteh (spreek uit: Í-rit-éj), de blauwe, is de god die leert dat je zelf dingen moet proberen om tot de waarheid te komen. Kijken en luisteren is prima, maar om iets te weten moet je het zelf doen of veroorzaken.

Kaynyen (spreek uit: Kai-njèn), de groene, leert dat de waarheid achter alles het belangrijkst is. Het gaat om het waarom. (Waarom doe je dat? Waarom doet dat iets?)

Melanvasi, de oranje, leert dat de waarheid om je heen te vinden is. In je eentje ga je er niet komen, je moet kennis zoeken bij anderen, door te kijken en te proberen, van oude geschriften tot nieuwe aantekeningen. Alleen als je samenwerkt met anderen en alles bij elkaar mengt krijg je de perfecte synthese van waarheid.

Nahda Tome (spreek uit: Ná-dá Tó-mé), de zwarte, is door de andere goden verstoten, en ligt in een oneindige slaap. De volgelingen van de zwarte worden dood gezwegen door de andere Vesanen, omdat deze Vesanen ‘vals spelen’ om aan hun kennis te komen. Hoe je precies een zwarte Vesaan wordt, is niet algemeen bekend. 
N.B. het is, gezien de gevolgen van deze beslissing, niet mogeljik om als zwarte vesaan te beginnen. Wil je hier wel spel mee maken? Geef dit dan vooral aan bij de SL, dan faciliteren we maar al te graag!

Daarnaast bestaat er ook de Librarian, die bepaald of overleden Vesanen naar de Divine library mogen. De Librarian accepteert geen volgelingen tijdens hun leven.

Cultuur en Organisatie

Iedere kleur heeft een eigen godheid, een filosofie over kennisvergaring en een Citadel waar de grote academies, de overheid en hun godheid zitten. Deze liggen op moeilijk bereikbare plaatsen en buitenstaanders zijn hier absoluut niet toegestaan. De overheid van de vesanen bestaat voornamelijk uit oudere Vesanen die hun onderzoek al gedaan hebben en een hobby van politiek hebben gemaakt.

De meeste Vesanen leven in nomadische Parsajan, ofwel reisgroepen, rondreizend in gebieden waar interessante dingen zijn. Deze parsajan zijn in principe zelfvoorzienend en bestaan doorgaans uit een enkele kleur. Soms reizen er buitenstaanders mee, dit wordt prima geaccepteerd.

Omdat Vesanen niet hoeven te eten, hebben ze geen noodzaak voor voedsel te handelen. Vesanen handelen dan ook voornamelijk in grondstoffen voor crafting, en in spullen die ze gemaakt hebben, maar eigenlijk niet meer nodig hebben.

Biologische kenmerken

Vesanen leven van de magische energie om hun heen en kunnen geen voedingsstoffen opnemen uit voedsel, hoewel ze wel fysiek in staat zijn om te eten. Ze hebben antennes op hun hoofd, die helpen deze energie op te vangen. Hoewel Vesanen niet eten, drinken ze wel, en daar genieten ze graag van.

Vesanen hebben 3 geslachten, man (Aülwe), vrouw (Aïre), en drager (Anem), deze komen in ongeveer gelijke hoeveelheden voor. Een gezinsstructuur kennen vesanen niet, en daar ze een paar honderd jaar oud kunnen worden, is het krijgen van kinderen niet heel belangrijk.

Korte Geschiedenis

Enkele honderden jaren geleden heeft er een grote strijd gewoed tussen volgelingen van Yriteh en Melanvasi. Alleen de alleroudste Vesanen hebben deze strijd nog meegemaakt. De meeste Vesanen weten wel van deze strijd, maar alleen van verhalen. De exacte toedracht van deze strijd is verloren gegaan door de eeuwen heen.

De Vesanen hebben ongeveer 100 jaar geleden de mana-collector uitgevonden zodat enchanting makkelijker mogelijk werd. Deze technologie wordt niet gedeeld met andere rassen.

Uiterlijk

Vesanen zijn humanoïde en hebben gekleurde lijnen die hun natuurlijke lichaamsvormen volgen. De kleuren van deze lijnen is afhankelijk van de godheid die ze hebben gekozen aan te hangen. Een Vesaan die nog geen godheid gekozen heeft, heeft witte lijnen. Naast deze lijnen zijn Vesanen altijd te herkennen aan hun antennes. Vesanen dragen meestal een toga of wijde gewaden, tenzij dit voor hun beroep erg in de weg zit. Deze toga laat meestal ook zien welke god zij volgen.

Taal

Vesaans is een ingewikkelde taal met heel veel specifieke woorden en vervoegingen. Echter maken ze geen onderscheid op basis van geslacht, en zullen iedereen aanduiden met ‘zij’/’they’. Een vesaan heeft één naam (neem een Finse voor- of achternaam), welke in combinatie mijn haar kleur en het onderwerp van haar onderzoek eigenlijk altijd voldoende is om iemand te identificeren. Vesanen leren redelijk makkelijk Jati.

Waaraan herken je een Vesaan?

Vesanen zijn te herkennen aan hun lijnen en antennes, die overeenkomen met de kleur van hun god. Vesanen dragen (mits hun ambacht dat toelaat) een toga, spreken iedereen aan met “zij”, worden enkele honderden jaren oud (een speler vesaan mag max 150 jaar oud zijn), en hebben maar één naam (die lijkt om onze Finse voor- of achternamen).

Vesanen kunnen geen voedingsstoffen opnemen uit voedsel. In plaats daarvan onttrekken de antennes op hun hoofd magische energie als voedselbron uit de lucht. Vesanen kennen drie geslachten: De man (Aülwe), de vrouw (Aïre), en de drager (Anem). De Vesanen kennen geen gezinsstructuur. Door hun hoge leeftijd is er vaak ook niet heel sterk de behoefte voor voortplanting.

Vesanen reizen met hun Parsajan (reisgenootschap). Deze bestaat doorgaans uit één enkele kleur. Een enkele keer reist er een buitenstaander mee. Iedere Vesaan heeft een raadsel in haar leven die zij op moet lossen, zodat het antwoord na haar dood bij de Librarian in de “Divine Library” toegevoegd kan worden. Het eerste raadsel is het raadsel bepalen en het raadsel is altijd van jou persoonlijk.

De kleuren

De kleuren staan naast je god, hoofdstad en filosofie ook voor de manier om je kennis te vergaren. Er zijn 6 verschillende kleuren:

Wit, moet nog een kleur kiezen en wordt tot die tijd als kind behandeld (ongeacht de leeftijd van de witte Vesaan). Iedere Vesaan kiest maar éénmaal in z’n leven voor een kleur.
Paars gaat over observeren, je moet alles zelf zien om het te geloven.
Blauw gaat over proberen, je moet het zelf doen om te weten hoe het werkt.
Groen gaat over de waarom vraag, wat zit er achter hetgeen dat gebeurt.
Oranje gaat over samenwerking, want samen sta je sterker dan alleen.
Zwart gaat over, oh, sorry, foutje, er zijn maar 5 kleuren. Zwart bestaat niet. Of wordt in ieder geval door iedereen ontkent en genegeerd.

De specifieke eigenschappen voor een Vesaan zijn dat ze extra gevoelig zijn voor giffen en potions. Deze effecten duren ongeveer dubbel zo lang als ze gedronken worden. Een Vesaan kan éénmaal per dag een beetje van zijn levensenergie omzetten naar een spreuk. De Cooldown van één spreuk gaat naar 0, dit kost hem 1 max hp per locatie voor de rest van de dag.