Stichting Irrealis verwerking persoonsgegevens

 

Stichting Irrealis verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy beleid geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Irrealis.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 

Van wie verwerkt Stichting Irrealis persoonsgegevens?

Stichting Irrealis verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 Spelleiders, leden van bestuur en vrijwilligers van de bij Stichting Irrealis aangesloten organisatieonderdelen

 Mensen die interesse tonen in deelnemen aan evenementen door Stichting of al dan niet in het verleden hebben deelgenomen.

 Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle organisatieonderdelen van Stichting Irrealis verwerken persoonsgegevens in een afgeschermde omgeving, de administratieve applicatie van Stichting Irrealis en de daaraan gerelateerde applicaties indien noodzakelijk. Dit is dus zowel het bestuur als spelleiders als wanneer het activiteiten betreffen. De stichting Irrealis waarbij je ingeschreven bent of een relatie mee hebt, verwerken je persoonsgegevens.

 

Waarvoor verwerkt Stichting Irrealis persoonsgegevens?

Als je jezelf inschrijft of deelneemt aan een evenement bij Stichting Irrealis of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als deelnemer van een evenement en zorg dragen dat de georganiseerde evenementen goed verlopen.

 

Als je eenmaal ingeschreven bent of relatie van Stichting Irrealis bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over evenement gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

 

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van de Stichting. Wil je niet benaderd worden door een

Stichting Irrealis? Dan kun je dit aangeven door email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom betaling van evenementen, statistische analyses enzovoorts.

 

Verwerkt Stichting Irrealis ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een eigen verklaring bij het inschrijven van een evenement aan de poort.

 

Stichting Irrealis controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

 

Hoe gaat Stichting Irrealis met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden bij inschrijving van een evenement geregistreerd in een overkoepelend document op een afgeschermde software omgeving. Dit is alleen zichtbaar voor bestuursleden.

Binnen de organisatieonderdelen (zoals keukencrew en spelleiding) van Stichting Irrealis kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben en niet meer dan noodzakelijk is.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Stichting Irrealis

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Stichting Irrealis kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan inschrijving van evenementen worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Irrealis gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 

Kan ik zien welke gegevens Stichting Irrealis van mij verwerkt?

Informatie over je persoonsgegevens is ten alle tijden op te vragen bij Stichting Irrealis via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Irrealis kun je terecht bij het bestuur van Irrealis. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met het bestuur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Indien je geen prijs stelt op informatie over Stichting Irrealis waarbij je inschreven bent, of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, kun je dit aan ons doorgeven. Wij zullen in dat geval de desbetreffende organisatieonderdelen informeren, zodat zij als verantwoordelijke kunnen reageren op je verzoek.

 

Wijzigingen privacybeleid

Stichting Irrealis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om van het recenste privacybeleid op de hoogte te zijn voor het inschrijven van een evenement, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen op www.irrealis.nl