Short History

Kobolden komen oorspronkelijk niet van deze wereld. Ze zijn hier nu twaalf generaties. Over die tijd zijn er vier groeperingen van Kobolden ontstaan: de inwoners van de hoofdstad Nijlg-Kjulp, de Reizenden, de Gesettelden en de Afgezonderden.

De Gesettelden
De Gesettelden zijn de meest bekende Kolbolden. Een Kobold is gesetteld als hij een stad of dorp zijn thuis noemt, waarin verschillende rassen leven. Dit is compleet anders dan Nijlg-Kjulp, waar alleen kobolden wonen. Gesettelde Kobolden zijn hartelijk, vriendelijk, vindingrijk, gul, nieuwsgierig, slim, eerlijk en hardwerkend.
De Gesettelden zijn over het algemeen erg blij met het democratische systeem van Nijlg-Kjulp, maar vinden het toch lastig om dit in hun eigen gildes toe te passen. Gilden hebben een piramidesysteem met zeer duidelijke rangen. Vaak zie je bij de Gesettelden dat ze behoeften hebben in een hiërarchische vorm te leven, al zullen ze dit zelf niet snel inzien.
De Gesettelden worden vaak gezien als goede collega’s die bereid zijn samen te werken en lange uren te maken. Maar soms ontstaan er ook conflicten. De gesettelden zijn namelijk ook erg chaotisch en rommelig, en velen zien wetenschap hoger staan dan moraal, geld of veilige arbeidsvoorwaarden. Waardoor hun werk soms als onethisch of onveilig ervaren wordt.

De bewoners van Nijlg-Kjulp
Nijlg-Kjulp is de hoofdstad van de Kobolten. Vanuit hier vindt het democratische systeem plaats en worden de wetten bepaald. Wie ooit de stad van Nijlg-Kjulp in is gelopen heeft meteen een hele andere kijk op Kobolds. De inwoners van Nijlg-Kjulp zijn namelijk niet de vriendelijke, hartelijke, altijd in voor een praatje Kobolden die wij kennen, maar kijken op andere rassen neer. Inwoners van Nijlg-Kjulp zijn wel perfecte handelspartners. Rijk, veel kennis van zaken, veel connecties, goudeerlijk, en, in tegenstelling tot de doorsnee handelaar die je zal tegenkomen, doet geld er niet zoveel toe. Geld is slechts een middel om een doel te bereiken, namelijk een goede uitvinding proberen te doen.


De Reizenden
De Reizenden willen het liefst niks met Nijlg-Kjulp te maken hebben. Zij zijn hun eigen baas. Veel wezens hebben graag een reizende op visite. Ze zitten vol verhalen, zijn nieuwsgierig en belangstellend. Vaak zitten er goochelaars of muzikanten tussen. Ze zullen niet snel iets stelen of kwaadwillend zijn. De Reizenden zijn snel weer vertrokken, want ze zijn vaak liever op zichzelf. Ze hebben het gevoel afgeremd te worden door hun omgeving. Om die reden proberen ze zo snel mogelijk informatie te verzamelen voor nieuwe verhalen, ideeën, culturen en daarna gaan ze weer zo snel mogelijk verder.


De Afgezonderden
Er bestaan groepen kobolden, die nooit in aanraking zijn geweest met de buitenwereld. Sommige zijn alleen. Anderen wonen met hun gezin, met een paar gezinnen, en soms zelfs in een hele stad! De communities van Afgezonderden bestaan alleen uit kobolden. Wanneer er niet-kobolden bijkomen wonen, worden ze als Gesettelden gezien. Elke Afgezonderden die ontdekt wordt krijgt per direct stemrecht. Het is niet duidelijk hoeveel stammen, dorpen, steden, families en eenzame Afgezonderden er nog onontdekt zijn. De normen en waarden van de Afgezonderden liggen erg uit een. Dit is omdat ze generaties lang hun eigen normen en waarden hebben gemaakt.

Taal

De Kobolden hebben twee talen. Het normale Kobolds, en het dialect van Nijlg-Kjup, dat alleen door inwoners van die stad gesproken en geschreven wordt. Veel kobolden hebben ook Jati geleerd, om makkelijker te kunnen handelen.


Gebied


De Kobolden hebben een aantal steden (de witte stippen) en een stuk land boven de Sitis woestijn.